Garantijas informācija

Visām precēm, kuras tiek piedāvātas mūsu veikalā, ir garantija, kuru noteic ražotājs saskaņā ar garantijas talona datiem. Gadījumā, ja Jums rodas problēmas ar preci, Jūs varat vērsties Icepremium veikalā, uzrādot garantijas talonu un čeku.

Gadījumā, ja kopā ar preci garantijas talons netiek izsniegts, patērētājam 24 mēnešu laika no preces iegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.